Besluit van 25 november 2013 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaars van de nationale zijde van Nederlandse euromunten met de beeltenis van Koning Willem-Alexander
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2013, FM/2013/2013 M, directie Financiële Markten;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De bestanddelen van de beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse muntstukken van twee-euro en één-euro zijn, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen, in de kern binnen de ring met twaalf sterren, Onze beeltenis met aan de rechterkant drie verticale lijnen met van rechts naar links gelezen tussen de eerste en tweede lijn het teken van de Muntmeester
, het jaartal van aanmaak en het teken de Munt
, tussen de tweede en de derde lijn de tekst «Willem-Alexander» en na de derde lijn de tekst «Koning der Nederlanden»:
muntstuk van twee-euro:
;
muntstuk van één-euro:
.
2.
De bestanddelen van de beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse muntstukken van vijftig-eurocent, twintig-eurocent, tien-eurocent, vijf-eurocent, twee-eurocent en één-eurocent zijn, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen, omringd door twaalf sterren, Onze beeltenis met daar overheen van links naar rechts gescheiden door een verticale lijn van onder naar boven gelezen het teken van de Muntmeester
, de tekst «Willem-Alexander», het teken van de Munt
en van boven naar onder gelezen de tekst «Koning der Nederlanden», met links onder Onze beeltenis het jaartal van aanmaak:
muntstukken van vijftig-eurocent en tien-eurocent:
;
muntstuk van twintig-eurocent:
;
muntstukken van vijf-eurocent, twee-eurocent en één-eurocent:
.
3.
De twee-euromunt draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
Wassenaar, 25 november 2013
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zesde december 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht