Let op. Deze wet is vervallen op 21 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 20 november 2009.

Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 7 november 2008, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2009 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009)
De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;
gelet op:
artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007;
gehoord:
de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de Stichting Nederlands Visbureau;
besluit:
Artikel 1
De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op dinsdag 9 juni 2009, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.
1.
Het Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2008 van 21 april 2008 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking op 14 november 2008 en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009.
Rijswijk, 7 november 2008
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht