Let op. Deze wet is vervallen op 7 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op 6 januari 2012.

Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 18 november 2010, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2011 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2011)
De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;
gelet op:
- artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 1 ; gehoord:
- de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de Stichting Nederlands Visbureau;
Besluit:
Artikel 1
De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op dinsdag 7 juni 2011, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.
1.
Het Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2010 van 30 oktober 2009 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2011.
Rijswijk, 18 november 2010
1
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 maart 2008, nr. 08.02631, afgekondigd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 11 april 2008, afl. 29, VIS 3
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht