Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2013.

Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2013

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap) Vis, van 13 november 2012, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2013 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2013)
De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;
gelet op:
- artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 2[1] ;
gehoord:
- de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de afdeling Nederlands Visbureau;
- de Commissie groothandel en de Commissie detailhandel;
besluit:
Artikel 1
De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op woensdag 5 juni 2013, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.
1.
Het Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2012 3[2] van 22 december 2011 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2013.
Rijswijk, 13 november 2012
^ [1]
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 maart 2008, nr. 08.02631, afgekondigd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 11 april 2008, afl. 29, VIS 3 en laatstelijk gewijzigd met ingang van 26 februari 2011, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 25 februari 2011, afl. 12, VIS 2. ^ [2]
Het Besluit tot vaststelling datum aanvang van het haringseizoen 2012 d.d. 22 december 2011 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 1, VIS 1).
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht