Besluit van 3 april 1999 tot vaststelling van het tijdstip tot aan welk het personeel van de Dienst omroepbijdragen werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 26 maart 1999, nr. MLB/JZ/1999/10.640;
Gelet op artikel III van de wet van 19 december 1996 (Stb. 648) tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het personeel van de Dienst omroepbijdragen is tot 1 april 1999 werkzaam krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 maart 1999, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 31 maart 1999.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 3 april 1999
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven zevenentwintigste april 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht