Besluit van 12 april 2003, houdende vaststelling van het vacatiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 januari 2003, kenmerk IBE/E-2349227, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;
De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 2003, no. W13.03.0043/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2003, kenmerk IBE/E-2359099, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van € 124,– per vergadering.
Artikel 2
Aan de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van  € 80,– per vergadering.
Artikel 3
De voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland .
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel 4 van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 april 2003
De
Staatssecretaris
De
Minister
Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht