Besluit van 22 augustus 1997, houdende vaststelling van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr. J. Kohnstamm, van 18 augustus 1997, stafbureau Openbaar Bestuur, nr. CAS96/1/27;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 ( Stb. 1996, 583);
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS wordt voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding toegekend per vergadering.
De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 254,12 en voor een ander lid € 190,59.
2.
Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 augustus 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de negende september 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht