4. Splitsing omwille van het VBI regime kan vrijgesteld plaatsvinden (onder voorwaarden)
In veel gevallen waarin het VBI regime wordt aangevraagd is sprake van een voorafgaande splitsing van bestaande vennootschappen (met geen of niet uitsluitend beleggingsactiviteiten) en wordt verzocht om deze splitsing fiscaal vrijgesteld te mogen uitvoeren. Voor deze vrijstelling is onder andere vereist dat de splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (zie o.a. artikel 3.56, vierde lid, van de Wet IB 2001). Ik keur goed dat een splitsing die enkel gericht is op de verkrijging van de voordelen van het VBI regime niet wordt aangemerkt als een splitsing die gericht is op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (in de zin van onder andere artikel 3.56, vierde lid, van de Wet IB 2001).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Geen VBI regime voor situaties van (materieel) individueel vermogensbeheer
3. Toetsing aan de beleggingseisen
4. Splitsing omwille van het VBI regime kan vrijgesteld plaatsvinden (onder voorwaarden)
5. Goedkeuring voor middellijke belangen in buitenlandse beleggingslichamen
6. Centrale uitvoering door de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht