6. Centrale uitvoering door de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo
Ter bevordering van de eenheid van rechtstoepassing en de snelheid van afhandeling wijs ik hierbij voorts de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo aan als bevoegde eenheid voor het afgeven van beschikkingen en de beoordeling of na het afgeven van een positieve beschikking aan de eisen wordt voldaan. Alle verzoeken dienen onverwijld aan deze eenheid te worden doorgeleid. Dat geldt ook voor reeds ingediende verzoeken. Dit regiokantoor draagt in overleg de bevoegdheid over aan Belastingdienst/Amsterdam wanneer sprake is van vergunningplicht ingevolge de Wet op het financieel toezicht zonder vrijstelling of ontheffing, en daarmee vergelijkbare gevallen. Belastingdienst Oost/kantoor Almelo wijs ik hierbij ook aan als bevoegd, te beslissen op splitsingsverzoeken (zie paragraaf 4 van dit Besluit) die (mede) zijn gericht op het verkrijgen van de VBI-status.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 maart 2008
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Geen VBI regime voor situaties van (materieel) individueel vermogensbeheer
3. Toetsing aan de beleggingseisen
4. Splitsing omwille van het VBI regime kan vrijgesteld plaatsvinden (onder voorwaarden)
5. Goedkeuring voor middellijke belangen in buitenlandse beleggingslichamen
6. Centrale uitvoering door de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht