Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2010.

Artikel vraag Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid; verrekening voorvoegingsverliezen; regeling nieuw opgerichte dochtermaatschappij

Uitgebreide informatie
Vraag
M BV richt een dochtermaatschappij (D BV) op, die met ingang van haar oprichtingsdatum wordt gevoegd. D BV richt vervolgens een dochtermaatschappij (KD BV) op, welke eveneens met ingang van de oprichtingsdatum wordt opgenomen in de fiscale eenheid. In D BV en KD BV zijn activiteiten gestart, welke tot winst leiden. M BV heeft voorvoegingsverliezen.
Op basis van artikel 5, vierde lid, van het Besluit kan de aan D BV toe te rekenen winst van de fiscale eenheid worden aangewend voor de verrekening van het voorvoegingsverlies van M BV. Omvat de winst van D BV die conform artikel 5, vierde lid, van het Besluit wordt toegerekend aan M BV ook de winst van KD BV?
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht