Let op. Deze wet is vervallen op 20 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 19 mei 2011.

Artikel 1 Vennootschapsbelasting, functionele valuta

Uitgebreide informatie
artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW) van Vennootschapsbelasting, functionele valuta">
1. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt ( artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW)
De RFV eist onder andere dat de belastingplichtige in het eerste jaar waarin de regeling functionele valuta wordt toegepast ook de commerciële jaarrekening opstelt in de functionele valuta op de voet van artikel 362, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: Boek 2 BW). Volgens deze wettelijke bepaling is de opstelling van de commerciële jaarrekening in een functionele valuta alleen toegestaan als de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep dat rechtvaardigt. Bij toetsing aan deze wettelijke voorwaarden kan van het volgende worden uitgegaan.
a. De inspecteur zal slechts marginaal toetsen of de werkzaamheid van de rechtspersoon (of de internationale vertakking van zijn groep) de opstelling van de commerciële jaarrekening in de functionele valuta rechtvaardigt. Alleen als deze rechtvaardiging evident afwezig is zal hij het standpunt innemen dat geen sprake is van een op de voet van artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW opgestelde jaarrekening.
b. Ik keur goed dat ook binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen waarop artikel 362, Boek 2 BW niet van toepassing is (bijvoorbeeld fondsen voor gemene rekening en buitenlandse rechtsvormen) gebruik maken van een functionele valuta. De jaarrekeningeisen die artikel 2 RFV stelt worden in die situatie vervangen door de eisen dat de jaarrekening wordt opgesteld in de functionele valuta en dat dit gebruik wordt gerechtvaardigd door de werkzaamheid van belastingplichtige of de internationale vertakking van zijn groep.
Inhoudsopgave
1. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt ( artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW)
2. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid
3. Toe te passen buitenlandse valuta en koersen
4. Voorkoming dubbele belasting
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht