Let op. Deze wet is vervallen op 20 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 19 mei 2011.

Artikel 4 a Vennootschapsbelasting, functionele valuta

Uitgebreide informatie
a. Vaste inrichting en voorkomingsbreuk
Als een lichaam winst geniet uit een in het buitenland gelegen vaste inrichting wordt de vrij te stellen winst van de vaste inrichting naar Nederlandse maatstaven berekend in de munt van het land waar de vaste inrichting is gevestigd. Vervolgens wordt deze winst omgerekend in euro’s. Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling functionele valuta wordt het belastbare bedrag, waaronder de wereldwinst, berekend in de functionele valuta in plaats van in euro. In het verlengde daarvan wordt de voorkomingsbreuk eveneens in functionele valuta berekend. Een bedrag dat op grond van artikel 34 (doorschuifregeling) of artikel 35 (inhaalregeling) van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna Bvdb) naar het volgende jaar wordt overgebracht, wordt ook vastgesteld in de functionele valuta.
Inhoudsopgave
1. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt ( artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW)
2. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid
3. Toe te passen buitenlandse valuta en koersen
4. Voorkoming dubbele belasting
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht