Let op. Deze wet is vervallen op 20 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 19 mei 2011.

Artikel 4 b Vennootschapsbelasting, functionele valuta

Uitgebreide informatie
b. Vaste inrichting heeft functionele valuta
Als in het land waar de vaste inrichting zich bevindt een met de regeling functionele valuta vergelijkbare regeling bestaat en op basis daarvan in het andere land aangifte wordt gedaan in dezelfde functionele valuta als in Nederland, keur ik goed dat bij de berekening van de vrij te stellen vaste inrichtingwinst wordt uitgegaan van deze functionele valuta. Hierbij geldt als voorwaarde dat het lichaam voor de berekening van de vrij te stellen vaste inrichtingwinst dezelfde voorwaarden accepteert als die worden gesteld ten aanzien van de toepassing van de regeling functionele valuta voor het generale resultaat. Slechts indien zowel de winst van het hoofdhuis als de winst van de vaste inrichting in dezelfde functionele valuta wordt berekend, treden er geen vertaalresultaten op. De goedkeuring geldt dan ook niet indien in het desbetreffende buitenland een afwijkende functionele valuta wordt gehanteerd.
Inhoudsopgave
1. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt ( artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW)
2. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid
3. Toe te passen buitenlandse valuta en koersen
4. Voorkoming dubbele belasting
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht