1.3. Omvang algemene toestemming
Ik verleen de inspecteurs een algemene toestemming om namens mij te beslissen op alle verzoeken om toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet Vpb met betrekking tot afsplitsingen, met uitzondering van de navolgende situaties:
a. op het afsplitsingstijdstip is voor de afsplitsende dan wel de verkrijgende rechtspersoon het Besluit reserve verzekeraars of het Besluit beleggingsinstellingen van toepassing (ingeval van toepassing van het Besluit beleggingsinstellingen: op het afsplitsingstijdstip en/of in het jaar voorafgaand aan het afsplitsingstijdstip);
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Inleiding
1.2. Begripsbepalingen
1.3. Omvang algemene toestemming
1.4. Afdoeningstermijn
1.5. Afsplitsing en fiscale eenheid
1.6. Verliezen
1.7. Indiening/doorzending verzoeken
2. Afdoening verzoeken die onder de algemene toestemming vallen
3. Verzoeken die niet onder de algemene toestemming vallen
4. Afhandeling beschikkingen
5. Bezwaar tegen een beschikking
6. Inwerkingtreding van deze regeling
7. Diversen
7.1. Bijlagen
7.2. Inlichtingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht