Verdrag Duitsland, niet-zelfstandige arbeid, begrippen “tijdelijk” en “verblijven”, inkomsten van directeuren
Gezamenlijke verdragsuitleg door Nederland en Duitsland van de begrippen “tijdelijk” en “verblijven” in het tweede lid van art. 10 van het belastingverdrag met Duitsland en met betrekking tot de toepassing van art. 10 op inkomsten van directeuren.
1. Met betrekking tot de toepassing van artikel 10 van het tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten belastingverdrag van 16 juni 1959, zoals aangevuld en gewijzigd bij de Protocollen van 13 maart 1980 en 21 mei 1991 (in het vervolg: het Verdrag) kan ik u het volgende meedelen. Na gebleken moeilijkheden bij de uitleg van dat artikel is op grond van artikel 25 van het Verdrag tussen de Nederlandse en Duitse bevoegde autoriteiten de volgende overeenstemming bereikt over de interpretatie van de begrippen 2. “tijdelijk” en 3. “verblijven” in artikel 10, tweede lid van het Verdrag, alsmede 4. over de toepassing van artikel 10 van het Verdrag met betrekking tot de inkomsten van directeuren.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht