Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
- Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 10.1. Intrekking [Treedt in werking per 01-07-2016]
De volgende wetten worden ingetrokken: 
Artikel 10.1. Intrekking
De volgende wetten worden ingetrokken: 
a. Monumentenwet 1988 ; 
a. Monumentenwet 1988 ; 
b. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen ; 
b. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen ; 
c. Wet tot behoud van cultuurbezit ; 
c. Wet tot behoud van cultuurbezit ; 
d. Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet (Stb. 2002, 145); 
d. Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet (Stb. 2002, 145); 
e. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied ; en 
e. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied ; en 
f. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten . 
f. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten .