Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
- Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 10.2. Nieuwe grondslag [Treedt in werking per 01-07-2016]
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende regelingen op artikel 7.7, eerste lid , van deze wet: 
Artikel 10.2. Nieuwe grondslag
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende regelingen op artikel 7.7, eerste lid , van deze wet: 
a. Subsidieregeling instandhouding monumenten ; en 
a. Subsidieregeling instandhouding monumenten ; en 
b. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten . 
b. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten .