Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet



1.
Onze Minister kan een besluit als bedoeld in artikel 2.8 intrekken: 
1.
Onze Minister kan een besluit als bedoeld in artikel 2.8 intrekken: 
a. op verzoek van de desbetreffende instelling; 
a. op verzoek van de desbetreffende instelling; 
b. indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen op grond van deze wet; of 
b. indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen op grond van deze wet; of 
c. op basis van de overwegingen, bedoeld in artikel 2.8, derde lid . 
c. op basis van de overwegingen, bedoeld in artikel 2.8, derde lid . 
2.
Bij toepassing van het eerste lid, onder c, treedt het besluit niet eerder in werking dan vier jaren na dagtekening van het besluit. 
2.
Bij toepassing van het eerste lid, onder c, treedt het besluit niet eerder in werking dan vier jaren na dagtekening van het besluit.