Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet1.
Onze Minister kan een besluit als bedoeld in artikel 2.8 intrekken: 
1.
Onze Minister kan een besluit als bedoeld in artikel 2.8 intrekken: 
a. op verzoek van de desbetreffende instelling; 
a. op verzoek van de desbetreffende instelling; 
b. indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen op grond van deze wet; of 
b. indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen op grond van deze wet; of 
c. op basis van de overwegingen, bedoeld in artikel 2.8, derde lid . 
c. op basis van de overwegingen, bedoeld in artikel 2.8, derde lid .