Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet2.
De regels kunnen onder meer betrekking hebben op: 
2.
De regels kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. onderhoud en restauratie; 
a. onderhoud en restauratie; 
b. registratie en administratie; 
b. registratie en administratie; 
c. veiligheidszorg; 
c. veiligheidszorg; 
d. schade, aansprakelijkheid en verzekeringen; en 
d. schade, aansprakelijkheid en verzekeringen; en 
e. waardering van en advisering over cultuurgoederen door Onze Minister. 
e. waardering van en advisering over cultuurgoederen door Onze Minister.