Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
- Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 4.4. Verbod op handeling zonder melding [Treedt in werking per 01-07-2016]
Zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de inspecteur is het verboden een beschermd cultuurgoed: 
Artikel 4.4. Verbod op handeling zonder melding
Zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de inspecteur is het verboden een beschermd cultuurgoed: 
a. te verplaatsen; 
a. te verplaatsen; 
b. in veiling te brengen; 
b. in veiling te brengen; 
c. te vervreemden; 
c. te vervreemden; 
d. te bezwaren; 
d. te bezwaren; 
e. te verhuren; 
e. te verhuren; 
f. in bruikleen te geven; of 
f. in bruikleen te geven; of 
g. bij boedelscheiding aan een niet-ingezetene toe te delen. 
g. bij boedelscheiding aan een niet-ingezetene toe te delen.