Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
- Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet2.
In aanvulling op artikel 6.5, tweede lid , wordt de beschikking van een inbewaringneming ook zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan: 
2.
In aanvulling op artikel 6.5, tweede lid , wordt de beschikking van een inbewaringneming ook zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan: 
a. de autoriteiten van het desbetreffende bezet gebied; 
a. de autoriteiten van het desbetreffende bezet gebied; 
b. de eigenaar van het in bewaring genomen cultuurgoed, voor zover deze bekend is; en 
b. de eigenaar van het in bewaring genomen cultuurgoed, voor zover deze bekend is; en 
c. beperkt gerechtigden met betrekking tot het cultuurgoed, voor zover deze bekend zijn. 
c. beperkt gerechtigden met betrekking tot het cultuurgoed, voor zover deze bekend zijn.