Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
- Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet1.
Onze Minister houdt een Centraal archeologisch informatiesysteem in stand waarin in ieder geval worden opgenomen: 
1.
Onze Minister houdt een Centraal archeologisch informatiesysteem in stand waarin in ieder geval worden opgenomen: 
a. het rijksmonumentenregister voor zover dat archeologische monumenten betreft; 
a. het rijksmonumentenregister voor zover dat archeologische monumenten betreft; 
b. de beslissingen op de aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van deze wet; 
b. de beslissingen op de aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van deze wet; 
c. het rapport, bedoeld in artikel 5.6, vierde lid ; en 
c. het rapport, bedoeld in artikel 5.6, vierde lid ; en 
d. de meldingen, bedoeld in de artikelen 5.6, eerste en tweede lid , 5.10, eerste lid , en 5.11 . 
d. de meldingen, bedoeld in de artikelen 5.6, eerste en tweede lid , 5.10, eerste lid , en 5.11 . 
2.
Het Centraal archeologisch informatiesysteem kan door eenieder worden geraadpleegd. 
2.
Het Centraal archeologisch informatiesysteem kan door eenieder worden geraadpleegd. 
3.
Het auteursrecht op de rapporten, bedoeld in artikel 5.6, vierde lid , en de daarin opgenomen werken is voorbehouden. 
3.
Het auteursrecht op de rapporten, bedoeld in artikel 5.6, vierde lid , en de daarin opgenomen werken is voorbehouden. 
4.
Het auteursrecht en het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Databankenwet , op het Centraal archeologisch informatiesysteem zijn voorbehouden. 
4.
Het auteursrecht en het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Databankenwet , op het Centraal archeologisch informatiesysteem zijn voorbehouden. 
5.
Voor de verstrekking van informatie uit het Centraal archeologisch informatiesysteem kunnen kosten in rekening worden gebracht, volgens door Onze Minister vast te stellen tarieven. 
5.
Voor de verstrekking van informatie uit het Centraal archeologisch informatiesysteem kunnen kosten in rekening worden gebracht, volgens door Onze Minister vast te stellen tarieven. 
Artikel 5.13. Wijze van melding [Treedt in werking per 01-07-2016]
Onze Minister kan regels stellen over de wijze waarop een melding als bedoeld in artikel 5.6 , 5.10 of 5.11 plaatsvindt. 
Artikel 5.13. Wijze van melding
Onze Minister kan regels stellen over de wijze waarop een melding als bedoeld in artikel 5.6 , 5.10 of 5.11 plaatsvindt.