Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
- Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 7.1. Algemene grondslag [Treedt in werking per 01-07-2016]
Onze Minister kan ten behoeve van het behoud van cultureel erfgoed subsidie verstrekken. 
Artikel 7.1. Algemene grondslag
Onze Minister kan ten behoeve van het behoud van cultureel erfgoed subsidie verstrekken. 
Artikel 7.2. Beheer collecties
Onze Minister verstrekt subsidie aan een instelling die is belast met een taak als bedoeld in artikel 2.8 voor de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen. 
Artikel 7.2. Beheer collecties
Onze Minister verstrekt subsidie aan een instelling die is belast met een taak als bedoeld in artikel 2.8 voor de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen. 
1.
Onze Minister kan op aanvraag meerjarige subsidie verstrekken voor het normale onderhoud van rijksmonumenten. 
1.
Onze Minister kan op aanvraag meerjarige subsidie verstrekken voor het normale onderhoud van rijksmonumenten. 
2.
Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de restauratie van rijksmonumenten. 
2.
Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de restauratie van rijksmonumenten. 
3.
Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken in verband met de herbestemming van monumenten. 
3.
Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken in verband met de herbestemming van monumenten.