Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking

Geschiedenis-overzicht

Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017 
Opschrift [Vervallen per 31-12-2017] Aanhef [Vervallen per 31-12-2017]  
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 5 oktober 2015 CvTE-15.01895, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017)  
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
 
Gelet op artikel 2, vijfde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens; en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid. Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 9 december 2015, nummer 859683.  
 
Besluit:  
 
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
Het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017 wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage 1 bij deze regeling.  
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 ten behoeve van de Staatsexamens NT2 in 2017 en vervalt per 31 december 2017.  
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017.