Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking

Geschiedenis-overzicht

Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017 
 
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
Het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017 wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage 1 bij deze regeling.