Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Regio's en perioden zomervakantie
Artikel 3. Regio-indeling
Artikel 4. Samenvoeging gemeenten
Artikel 5. De kerst- en meivakanties 2016 tot en met 2019
Artikel 6. Zomervakanties 2017, 2018 en 2019
Artikel 7. Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden
Artikel 8. Afwijkingen op verzoek
Artikel 9. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs
Artikel 10. Caribisch Nederland
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019 
 
Artikel 5. De kerst- en meivakanties 2016 tot en met 2019
De perioden voor de kerst- en meivakanties worden voor de jaren 2016 tot en met 2019 voor alle scholen, bedoeld in artikel 1 , en voor alle regio’s, bedoeld in artikel 3 , als volgt centraal vastgesteld: Schooljaar 2016–2017 Vakantie Data Kerst 24 december 2016 tot en met 8 januari 2017 Mei 22 april tot en met 30 april 2017 Schooljaar 2017–2018 Vakantie Data Kerst 23 december 2017 tot en met 7 januari 2018 Mei 28 april tot en met 6 mei 2018 Schooljaar 2018–2019 Vakantie Data Kerst 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019 Mei 27 april tot en met 5 mei 2019