Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Regio's en perioden zomervakantie
Artikel 3. Regio-indeling
Artikel 4. Samenvoeging gemeenten
Artikel 5. De kerst- en meivakanties 2016 tot en met 2019
Artikel 6. Zomervakanties 2017, 2018 en 2019
Artikel 7. Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden
Artikel 8. Afwijkingen op verzoek
Artikel 9. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs
Artikel 10. Caribisch Nederland
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019 
 
Artikel 6. Zomervakanties 2017, 2018 en 2019
De perioden voor de zomervakanties worden voor de jaren 2017, 2018 en 2019 voor alle scholen, bedoeld in artikel 1 , als volgt centraal vastgesteld: Schooljaar 2016–2017 Regio Noord 22 juli tot en met 3 september 2017 Regio Midden 8 juli tot en met 20 augustus 2017 Regio Zuid 15 juli tot en met 27 augustus 2017 Schooljaar 2017–2018 Regio Noord 21 juli tot en met 2 september 2018 Regio Midden 14 juli tot en met 26 augustus 2018 Regio Zuid 7 juli tot en met 19 augustus 2018 Schooljaar 2018–2019 Regio Noord 13 juli tot en met 25 augustus 2019 Regio Midden 20 juli tot en met 1 september 2019 Regio Zuid 6 juli tot en met 18 augustus 2019