Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van 31 mei 2006, nr. 06.001893, houdende vaststelling van de vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap (Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 mei 2006, nr. WJZ 6032388;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De voorzitter van de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap ontvangt een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,16.
Artikel 2
De andere leden van de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van deze leden wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,11.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006.
Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 31 mei 2006
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht