Besluit van 20 mei 2008, houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van de Technische commissie bodembescherming (Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 april 2008, nr. BWL 2008037932, Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied, afdeling Landbouw;
Gelet op artikel 3, eerste lid van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De voorzitter van de Technische commissie bodembescherming ontvangt een maandelijkse vergoeding die gelijk is aan een bezoldiging van 4/36 aanstelling in de hoogste trede van schaal 18 BBRA .
Artikel 2
De andere leden van de Technische commissie bodembescherming ontvangen een maandelijkse vergoeding die gelijk is aan een bezoldiging van 4/36 aanstelling in de hoogste trede van schaal 16 BBRA .
Artikel 3
De leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming.
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht