Let op. Deze wet is vervallen op 8 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 7 januari 2005.

Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht

Uitgebreide informatie
Besluit van 1 november 2001 tot vaststelling van de Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, van 25 oktober 2001, nr. 5127199/801;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder het Bestuur: het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht, bedoeld in artikel 110, eerste lid, van de Wet op het Notarisambt 1999.
Artikel 2
De voorzitter en de leden van het Bestuur ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding.
Artikel 3
De vergoeding van de voorzitter wordt vastgesteld op € 11 344,51 (f 25 000,–).
Artikel 4
De vergoeding van de leden wordt vastgesteld op € 5899,14 (f 13 000,–).
Artikel 5
Indien de voorzitter of een lid van het Bestuur niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de beloning, genoemd in de artikelen 3 en 4, naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 6
De voorzitter en de leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, met dien verstande dat de vergoeding voor de voorzitter in werking treedt met ingang van 1 november 2001.
Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 november 2001
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven veertiende februari 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht