Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Verlening vrijstelling verbod op het zelf leveren van farmaceutische hulp

Uitgebreide informatie
Verlening vrijstelling verbod op het zelf leveren van farmaceutische hulp
De Ziekenfondsraad,
Gelet op artikel 42, vijfde lid, van de Ziekenfondswet;
Heeft in zijn vergadering van 17 december 1998 besloten:
Artikel I
Het in het eerste lid van artikel 42 Ziekenfondswet bedoelde verbod geldt niet voor de levering van diensten of zaken, welke behoren tot de bij of krachtens het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering geregelde farmaceutische hulp.
Artikel II
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 1999. Vindt publicatie in de Staatscourant plaats later dan 30 december 1998, dan treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 1999.
,
De Voorzitter van de Ziekenfondsraad
,
De Algemeen Secretaris van de Ziekenfondsraad
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht