Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 25 september 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Adviescommissie voor de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden voor het jaar 2003 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dierenen dierenbenodigdheden 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gezien het advies van de Adviescommissie dieren en dierenbenodigdheden;
Besluit
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
b. een onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend;
c. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend, met uitzondering van ondernemingen die uitsluitend in de vorm van ambulante handel worden gedreven.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 3, wordt voor het jaar 2003 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Adviescommissie voor de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden door middel van collectieve promotie.
2.
De heffing bedraagt € 95,49 voor iedere verkoopplaats waarin de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend.
3.
Ondernemingen waarin minder dan 2 personen werkzaam zijn, komen in aanmerking voor een reductie van € 34,03 op de heffing van € 95,49.
4.
De bestemmingsheffing als in dit artikel bedoeld bedraagt maximaal € 5.676,99.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2003.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.
Den Haag, 25 september 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht