Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 27 oktober 2004, houdende vaststelling bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2005)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 04-03-2006]
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2005 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 04-03-2006]
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 2, wordt voor het jaar 2005 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in wild en gevogelte door middel van professionalisering van de werkenden en ondernemingen in de branche en collectieve promotie.
2.
De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen waarin de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt € 117,30 per verkoopplaats.
3.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer uitsluitend de ambulante handel uitoefent € 117,30 per onderneming.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 04-03-2006]
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 04-03-2006]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 04-03-2006]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2005.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.
Den Haag, 27 oktober 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht