Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 30 oktober 2008, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2009 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:
2. gezondheidszorgfonds : het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003;
3. voedsters : moederdieren van konijnen.
1.
De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2009 houdt.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 1,39 per voedster,
waarvan:
€ 0,64 voor het o. en o. fonds en
€ 0,75 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.
b. € 0,0745 per vleeskonijn,
waarvan:
€ 0,038 voor het o. en o. fonds en
€ 0,0365 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.
1.
De ondernemer die nertsen of vossen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen en moederdieren vossen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2009 houdt.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
€ 0,41165 per moederdier nerts en moederdier vos,
waarvan:
€ 0,3 voor het o. en o. fonds en
€ 0,11165 voor het gezondheidszorgfonds
is bestemd.
Artikel 4
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2009.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.
Zoetermeer, 30 oktober 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht