Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
d. secretaris : de secretaris van het productschap;
e. ondernemer : degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
f. garnalen : garnalen van de soort Crangon crangon ;
g. aanvoeren : het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;
h. aanvoerder : de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig op andere wijze garnalen aanvoert;
i. afslag : een veiling van vis of visproducten;
j. fonds : het fonds ingesteld krachtens .
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht