1.
Een ondernemer is per kilogram aangevoerde garnalen, die door of namens een medewerker van het productschap zijn gecontroleerd op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling, aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,005.
2.
Een in Nederland gevestigde ondernemer die garnalen koopt van een ondernemer als bedoeld in het vorige lid, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden gekochte hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,00 per kg.
3.
Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde en gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht