Let op. Deze wet is vervallen op 27 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 26 maart 2011.

Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003

Uitgebreide informatie
Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de lnstellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,
op 12 juni 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen gezondheidszorgfonds.
1.
Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke pluimveeziekten en de preventieve gezondheidszorg voor pluimvee, en dat bestaat uit de navolgende afzonderlijke rekeningen:
a. een rekening - I - pluimveevlees;
b. een rekening - II - eieren.
2.
De middelen van het fonds, die nimmer een bedrag van 4.500.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, die onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
4.
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003".
2.
De verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.
Voor het bestuur,
,
voorzitter
.
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht