Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2012.

Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 20 oktober 2004, houdende instelling van een financieringsfonds ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in de runder-, varkens-, kalver-, schapen- en geitensector (Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen kwaliteitsverbeteringsfonds.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen bijeen te brengen ter financiering van maatregelen ten behoeve van de kwaliteitsbetering in de runder- , varkens-, kalver-, schapen- en geitensector.
2.
Het fonds bevat de volgende afzonderlijke rekeningen:
a. een rekening I - runderen;
b. een rekening II - kalveren;
c. een rekening III - varkens;
d. een rekening IV - schapen- en geiten.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 5.000.000,- niet overschrijden.
4.
De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
5.
Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.
1.
Het bestuur beheert het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
3.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
Artikel 4
Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005.
2.
De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
3.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 20 oktober 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht