Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
Er is een Bestemmingsfonds Verwerkende Bedrijven, dat deel uitmaakt van het vermogen van het productschap.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
1.
Het bestuur van het productschap kan ten laste van het fonds bijdragen ter beschikking stellen ten behoeve van het verrichten van onderzoek, voorlichting en het bevorderen van maatregelen betreffende structurele vraagstukken ten aanzien van productie en afzet van de verwerkende bedrijven waarvoor het productschap is ingesteld.
2.
Het bestuur kan aan de verlening van de bijdragen voorwaarden verbinden.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
De Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven wordt ingetrokken.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP bestemmingsfonds verwerkende bedrijven 2003
Den Haag, 6 februari 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht