Let op. Deze wet is vervallen op 6 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 5 juli 2008.

Verordening GZP fonds sociale aangelegenheden 2003

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening GZP fonds sociale aangelegenheden 2003)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
Er is een Fonds sociale aangelegenheden, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
4.
Het saldo van het fonds zal een bedrag van € 350.000 niet te boven gaan.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:
a. bijdragen in de financiering van werkzaamheden welke gericht zijn op onderzoek en activiteiten met betrekking tot sociale aangelegenheden en daarmee samenhangende werkzaamheden;
b. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, wordt overschreden.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
De Verordening GZP fonds sociale aangelegenheden 1990 wordt ingetrokken.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-06-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP fonds sociale aangelegenheden 2003.
Den Haag, 6 februari 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht