Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HBAG Consumptieaardappelfonds 2005

Uitgebreide informatie
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende instelling van het Consumptieaardappelfonds (Verordening HBAG Consumptieaardappelfonds 2005)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3, 5, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);
Gehoord de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen;
Besluit:
1.
Er is een Consumptieaardappelfonds, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel.
2.
Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a) de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffingsverordening HBAG Consumptieaardappelfonds
(voorheen genaamd: Verordening heffingen consumptieaardappelen);
b) de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
4.
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdbedrijfschap, op voorstel van de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen, subsidies en bijdragen verlenen ter financiering van maatregelen en projecten in het belang of de bevordering van de teelt, be- of verwerking en afzet van consumptieaardappelen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HBAG Consumptieaardappelfonds 2005.
Aalsmeer, 2 juni 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Consumptieaardappelfonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht