Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003

Uitgebreide informatie
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikelen 24 25 van de Landbouwwet artikel 25 van de Landbouwwet
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter : voorzitter van bet hoofdproductschap;
e. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
f. commissie : Commissie Aardappelen onderscheidenlijk de Commissie Teeltaangelegenheden van het hoofdproductschap;
g. onderneming : onderneming waarvoor het hoofd productschap is ingesteld;
h. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
i. consumptieaardappelen : Verse of gekoelde aardappelen, geschild en ongeschild, welke al dan niet na verdere be- of verwerking bestemd zijn voor menselijke consumptie;
j. aardappelproducten :   1 voorgebakken aardappelproducten (producten ex GN- code 2004 10 10 onderscheidenlijk 2005 20 80
        2 afgebakken aardappelproducten (producten ex GN- code 2005 20 20)
        3 gedroogde aardappelproducten (producten ex GN- code 1105 10 00 onderscheidenlijk 1105 20 00 onderscheidenlijk 0712 90 05 onderscheidenlijk 2004 10 91 onderscheidenlijk 2005 20 10)
        4 overige aardappelproducten (producten ex GN-code 2004 10 99 onderscheidenlijk 0710 10 00 onderscheidenlijk 0711 90 80) ;
k. Nederlandse grootte- Eenheid : een eenheid berekend op basis van de brutostandaardsaldi, zoals deze bij de laatste in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerde Regeling Landbouwtelling ingevolge de en worden toegepast;
l. gecombineerde opgave : een opgaveset waarmee door de ondernemer opgave wordt gedaan voor landbouwtelling, gebruik gewaspercelen en verzamelaanvraag, bedoeld in ;
m bedrijfskaart(en) : een kaart waarop de door de ondernemer gebruikte gewaspercelen staan aangegeven, alsmede de daarop geteelde of te telen gewassen;
n Dienst Regelingen : dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Het register en de opgave van gegevens
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht