Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003

Uitgebreide informatie
Artikel 13
De verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 12 bepaalde.
Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003.
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Het register en de opgave van gegevens
+ § 3. Overige bepalingen
- § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht