Let op. Deze wet is vervallen op 28 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 juli 2007.

Artikel 7 Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001

Uitgebreide informatie
1.
Het hoofdproductschap stelt per verkoopseizoen de voor subsidie in aanmerking komende hoeveelheid vezels per hectare vast overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen en deelt de verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler mede welke hoeveelheid is toegewezen voor de in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, opgegeven oppervlakten. Op verzoek van een bedrijf dan wel groep van bedrijven kan het hoofdproductschap de toegewezen hoeveelheid verlagen.
2.
Het hoofdproductschap verdeelt de in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de raadsverordening aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton over de korte vlasvezels en de hennepvezels jaarlijks bij bestuursbesluit.
3.
Indien blijkt dat de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid korte vlasvezels en hennepvezels enerzijds en de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid lange vlasvezels anderzijds niet geheel zijn benut, zal het hoofdproductschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, vierde lid, van de commissieverordening, de niet benutte hoeveelheden herverdelen.
4.
Indien het hoofdproductschap besluit tot toepassing van artikel 3, vijfde lid, van de raadsverordening, worden de voor het betreffende verkoopseizoen over te dragen hoeveelheden vastgesteld bij bestuursbesluit.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht