1.
Deze verordening vervangt de Verordening heffingen 2002 (Vb. Bo. 2002, Afl. 13, nr. BGA 1, d.d. 8 maart 2002).
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening huishoudelijke heffingen aardappelen 2003" en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Aalsmeer, 9 januari 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Heffing
Artikel 3. Schilthuisaftrek
Artikel 4. Betalingstermijn
Artikel 5. Onvoorziene gevallen
Artikel 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht