Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 10 Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
1.
Het bestuur stelt jaarlijks, gehoord de raad, een programma monitoring kritische stoffen vast, houdende een controle- en analysestrategie gericht op het onderzoek naar de afwezigheid van kritische stoffen bij varkens en varkensvlees.
2.
De voorzitter voert de basismonitoring uit conform het programma monitoring kritische stoffen.
3.
De overeenkomstig de artikelen 5 en 6 geregistreerde ondernemer verleent medewerking ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeken.
4.
Voor de uitvoering van de basismonitoring is de ondernemer een retributie verschuldigd. Het bestuur regelt bij verordening de hoogte van de retributies en de wijze waarop deze worden vastgesteld en opgelegd.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Ge- en verboden
- Aanmelding en registratie
- Kwaliteitssystemen
- Wetenschappelijke Raad Varkens
- Monitoring
+ Toezicht
+ Handhaving
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht