Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Artikel 8
Een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, wordt door de voorzitter namens het bestuur op verzoek van de regelinghouder, erkend indien:
1
2
3
4
a. het kwaliteitssysteem is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-45011, of een accreditaat heeft aangevraagd bij de Raad voor Accreditatie;
b. de periodieke bemonstering en monsteranalyse kritische stoffen bij varkens en de individuele machtiging van de deelnemers aangaande melding van de onder artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens, is opgenomen in dat systeem;
c. is voldaan aan de vastgestelde erkenningsvoorwaarden.
De erkenning kan onder voorwaarden worden verleend.
De erkenningsvoorwaarden, als bedoeld in het eerste lid, onder c., waaronder de te volgen controle- en analysestrategie voor de monitoring kritische stoffen van kwaliteitssystemen, en de aanvraagprocedure worden door het bestuur bij besluit vastgesteld. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Indien blijkt dat een kwaliteitssysteem niet meer aan de erkenningsvoorwaarden of de gestelde voorwaarden voldoet, kan de voorzitter de erkenning, als bedoeld in het eerste lid, schorsen of intrekken.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Ge- en verboden
- Aanmelding en registratie
- Kwaliteitssystemen
- Wetenschappelijke Raad Varkens
+ Monitoring
+ Toezicht
+ Handhaving
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht