Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2012.

Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003

Uitgebreide informatie
Verordening o & o fonds vleesindustrie (PW) 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,
op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2 artikel 2 van het Instellingsbesluit Commissie Vleesindustrie
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen O & O-fonds vleesindustrie;
4. commissie : de Commissie Vleesindustrie als bedoeld in .
1.
Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, welke ten goede komen of kunnen komen aan de vleessector.
2.
De middelen van het fonds, welke nimmer een bedrag van € 250.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, hetwelk, in overeenstemming met de commissie, het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hetzelve te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
4.
Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 3
Ten bate onderscheidenlijk ten laste van het fonds komen de baten onderscheidenlijk de lasten van het in artikel 2 van de in het eerste lid genoemde verordening bedoelde fonds ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, welke ten goede komen of kunnen komen aan bedrijfsgenoten.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003".
2.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht