Verordening op de arbeidsvoorwaarden
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet op het accountantsberoep;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van de beroepsorganisatie;
beroepsorganisatie: de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep ;
personeel: het personeel van de beroepsorganisatie;
1.
De arbeidsvoorwaarden van het personeel, waaronder een pensioenregeling, worden door het bestuur vastgesteld.
2.
De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden gezamenlijk opgenomen in een personeelshandboek. Het personeelshandboek kan op elektronische wijze beschikbaar worden gesteld.
Artikel 3
Het bestuur is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard welke zich als gevolg van de invoering van deze verordening mochten voordoen.
1.
De Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA 2013 wordt ingetrokken
2.
De Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NOvAA 2013 wordt ingetrokken
1.
Regelingen vastgesteld op grond van artikel 3 en artikel 4 van de Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA 2013 worden geacht op grond van artikel 2 van deze verordening te zijn vastgesteld voor het personeel.
2.
Regelingen vastgesteld op grond van artikel 3 en artikel 4 van de Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NOvAA 2013 worden geacht op grond van artikel 2 van deze verordening te zijn vastgesteld voor het personeel.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de arbeidsvoorwaarden.
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht